Tilsyn (fagtilsyn)

= teknikere der for bygherren kontrollerer, at byggearbejderne udføres i overensstemmelse med projektmaterialet