Tagbjælkelag

= spærkonstruktion udført af bjælker, bjælkelag