Systemleverance

= Byggeri med systemprodukter leveret i en systemleverance skal i denne sammenhæng forstås bredt:
som en funktionsmæssig – eller fysisk størrelse:

  • Funktionsmæssige størrelser er eksempelvis indeklima-, vandforsyning- eller elsystemer og baderum.
  • Fysiske størrelser er eksempelvis fundament, råhus, facader, installationer og baderum.