Stikbjælke

= kort bjælke der er anbragt vinkelret på en hovedbjælke ved gavlen