Sprængværk

= tømmerkonstruktion til understøtning af bjælkelag