Spændbeton

= spændbeton (forspændt beton) udføres:
– strengbeton, hvor armeringen er spændt op, hvorefter betonen
udstøbes
– kabelbeton, hvor armeringen anbringes i kabelgange og
kan opspændes efter elementets udstøbning