Rygning

= tagryg, øverste del af taget, hvor to tagflader mødes

Rygning (Wikipedia)
Tobaksselskab af Wilhelm Bendz.
Oversigt over verdens tobakforbrug i 2010 pr. land.

Tobaksrygning er inhalering af røgen fra tobaksvarer.

Rygning af tobak karakteriseres ofte som behageligt og afstressende af tobaksbrugeren, men der er samtidig også opkvikkende egenskaber ved tobaksrygning. Tobaksrøgens indhold af nikotin øger således den menneskelige hjernes præstationsevne på en række områder, bl.a. koncentration, motorik, præcision, fokus og hukommelse. Desuden øger nikotin evnen til indlæring. Af disse grunde er tobaksrygning ofte blevet benyttet som et kærkomment boost til hjernen af studerende ved eksamener, af skakspillere, intellektuelle og kunstnere, samt af forfattere og journalister, der har skullet præstere skriftlige opgaver før en tidsfrist.

På længere sigt har tobaksrygning dog ofte en række helbredsmæssige ulemper, og en del rygere giver i myndighedernes spørgeundersøgelser udtryk for, at de ønsker at holde op. Mange langtidsrygere finder det imidlertid vanskeligt at stoppe rygning, selvom motivationen er til stede, hvilket formentlig skyldes de mange positive effekter ved tobaksrygningen på hjernen. Det lykkes dog for de fleste at stoppe, og der er pr 2019 mere end 1,5 million eks-rygere i Danmark, mens der er ca. 1 million rygere over 15 år.