Prækvalifikation

= Ved begrænset udbud udvælger ordregiveren et begrænset antal tilbudsgivere på grundlag af nogle kriterier, som skal vise, om virksomhederne er egnede til at byde på opgaven (udvælgelseskriterier). Denne udvælgelse kaldes for prækvalifikation.