Partnering

= Inden for byggeriet vil en partneringaftale – mellem bygherre, entreprenør og de tekniske rådgivere (arkitekt/ingeniør) – normalt være suppleret af aftaler på almindelige entreprise- og/eller rådgivervilkår (se herom navnlig: AB 92, ABT 93, ABR 89). Dette illustrerer tillige, at partnering ikke i sig selv bør opfattes som en selvstændig entrepriseform, men derimod som en samarbejdsform, der kan virke sammen med de mere traditionelle kontraktsmodeller.

Selvom partneringaftaler i almindelighed tiltrædes af samtlige (primær-)parter i sagen/projektet, tilstræbes af samme grund kun sjældent et egentligt solidarisk ansvar mellem deltagerne.

Aftaler om partnering indgår ofte som et element i de såkaldte OPP-kontrakter (offentlig-privat partnerskab) eller BOT-aftaler (build-operate-transfer).