Overvæg

= den del af en væg eller en murs inderside, der befinder sig over hvælv eller loft. Kan også være en betegnelse for væggen oven for løsholterne i et bindingsværk