Lokalplan

= en lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt område i kommunen.

Lokalplanen kan bl.a. bestemme:

– hvordan lokalplanområdet må anvendes
– placering og omfang af bebyggelse, veje, friarealer m.m.
– materialevalg og udseende

Lokalplanen regulerer udelukkende fremtidige forhold, og eksisterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil

Lokalplanen udarbejdes i henhold til Planloven