Letbeton

beton som tilføres luft, enten mekanisk eller kemisk (træbeton, gasbeton).