Kvalitetssikring

= en reaktiv og bagudrettet sikring af kvalitet. Bygherren skal sørge for, at byggeriet får en god kvalitet. Det er bygherren, der skal kræve, at entreprenører og rådgiveren vælger byggetekniske løsninger og byggematerialer af høj kvalitet. Rådgiveren og entreprenørerne skal kunne dokumentere, at deres ydelser lever op til den aftalte kvalitet

Kvalitetssikring (Wikipedia)

Kvalitetssikring (QA fra engelsk quality assurance) er en måde at forhindre fejltagelser og defekter i fremstillede produkter - og undgå problemer ved levering af løsninger og ydelser til kunder; som standarden ISO 9000 definerer som "part of quality management focused on providing confidence that quality requirements will be fulfilled". Denne forhindring af defekter i kvalitetssikring er lettere forskellig fra defektdetektion i kvalitetskontrol, og er blevet refereret til som et "venstreskift" da ISO 9000 fokuserer på kvalitet tidligere i processen fx til venstre af en lang linear procesdiagram når det læses fra venstre til højre.