Krydsforbandt

= murforbandt med skiftevis binder- og løberskifte, hvor binderne ligger lodret
over hinanden, og hvor løberne er forskudt 1/2 sten i forhold til hinanden

Krydsforbandt (Wikipedia)
En mur udført med krydsforbandt.
Blokforbandt. Mursten med 1927 trykt i stenen, fra facaden af Aarhus Hovedbanegård, der opførtes i 1927.

Forbandt af (af tysk verband, forbindelse el. binding) betegner den indbyrdes fordeling af byggesten, som udgør en murkonstruktion. Forbandt er måden hvorpå mursten eller tilhugne kvadersten med regelmæssige former lægges med forskellige overlapninger, der giver konstruktiv sammenhæng og styrke opad mod trykbelastning og i nogen grad på selve murværket (trækpåvirkning).