Krumknægt

= en prydbøjle eller prydkonsol, med ornamentale eller skulpturelle arbejder anbragt under gesims eller andet fremspring på mur, dørgericht og lign. Krumknægten har sjældent en bærende funktion