Konveks

= udadbuet

Konveks (Wikipedia)

Udtrykket konveks bruges om overflader der buer udad; i modsætning til en konkav overflade som buer indad.

Den populære (dog ikke helt nøjagtige) definition på en konveks funktion er en funktion som er "glad". Dette kommer hovedsageligt fra andengradspolynomier som vender "grenene" opad (De ligner et smil).

Både mængder og funktioner kan være konvekse, og der er naturligvis forskel på disse definitioner. En mængde er konveks hvis uanset hvilke to punkter vi tager i mængden og tager linjestykket mellem disse er linjestykket fuldt indeholdt i mængden.