Kondensmodstandsevne

= Kondensmodstandsevnen er et udtryk for hvor modstandsdygtig en bygningsdel er ift. at undgå kondens