IHC-anlæg

=  Intelligent House Control er en husautomation. IHC-anlæg gør installationerne i huset kontrol- og programmerbare