Hulstensdæk

= etageadskillelse af hule blokke, der udstøbes og armeres i fugerne og forsynes med overlag af beton