Huldækselement

= etagedæk af beton langsgående cylinderformede udsparinger for at nedsætte vægten på elementet