Etagedæk

= konstruktionen der udgør adskillelsen imellem en bygnings etager