Hjørnebånd

= skråtstillet  tømmer, der forbinder søjler og drager (for aflastning af denne og for at opnå stivhed i konstruktionens længderetning)

eller

= retvinklet fladjernesbelag, der forbinder en vinduesrammes lodrette og vandrette stykker