Hanebjælke

= vandret tømmer, der forbinder spærrene i et spærfag, anbragt i den øverste halvdel af spærfaget