Grundstykke

= areal fastlagt i udstykningslovens § l, stk. 2. Bygningsreglementet beskriver udvidelser og begrænsninger ved beregningen af arealet