Gliphage

= beslag til fastholdelse af .døre eller porte i åben position