Gadelinie

= linie der markerer skellet imellem fortovet og den private grundgrænse