Færdigmelding

= færdigmelding af opførelsen af et byggeri, som forudsætter byggetilladelse, sker til kommunen