Funktionsudbud

= Det grundlæggende princip i funktionsudbud er, at udbyderen nøje specificerer kravene til de funktionelle egenskaber ved den færdige leverance. Det er herefter leverandørens ansvar at vælge metoder og materialer og udførelsesmåde, alt efter hvilken type kontrakt, der er tale om, som sikrer, at disse funktionelle egenskaber opnås. http://www.ika.dk/uploads/media/Lotte_Hummelshoej_01.pdf