Funktionsbeskrivelse

= en beskrivelse af byggeriets funktionsforhold, fx angivelse af temperatur-, belysnings- eller lydniveau mv.
eller
= en beskrivelse af funktionaliteten i forhold til byggeriets anvendelse