Fugemasse

= materialet man benytter i mellemrummene imellem mursten eller andre typer sten i en væg for at binde stenene sammen. Det kan være mørtel- eller limbaseret.
Endvidere benyttes fugemasse som materiale til tætning af fuger omkring vinduer og døre samt i dilatationsfuger. I dilatationsfuger kan fugemassen være kunststofbaseret for at kunne beholde sin elasticitet over en længere årrække