Fritrappe

= trappe beliggende uden for bygningskroppen