Forvange

= den del af en trappekonstruktion, der bærer trinene og er fritbærende