Forskelling

= udfyldning af fuger mellem tagsten, påført fra tagets yderside