Finpuds

= sidste lag puds med finkornet tilslagsmateriale og højt indhold af bindemiddel