Energikonsulent

= tekniker, der kan vurdere, i hvilken grad et hus er isoleret, og som kan stille forslag til forbedringer af isoleringsgraden
og vurdere de økonomiske konsekvenser heraf