Ekspansionsbeholder

= beholder anbragt øverst i bygningenss centralvarmesystem.
Optager den ekstra mængde vand, der fremkommer, når der sker udvidelse af vandmængden ved opvarmning