Dørplanke

= tømmer til bæring af murværk over indvendig dør