Dimensionerende transmissionstab

= bygningsreglementets krav til nye bygningers dimensionerende transmissionstab pr. m² klimaskærmskonstruktion.
Vinduer, døre, ovenlysvinduer og ovenlyskupler medgår ikke i beregningen og de dimensionerende arealer og temperaturer fastlægges efter DS 418.
Nye bygninger skal udføres, så det dimensionerende transmissionstab ikke overstiger 4,0 W pr. m² klimaskærm, når bygningen er i én etage, henholdsvis 5,0 W når bygningen er i 2 etager og 6,0 W når bygningen er i 3 etager og derover.