Diffusionsmodstand

= betegnelse for et materiales evne til at stoppe luftformige stoffers gennemtrængning af materialet