Dækliste

= liste, der dækker over samlingerne ved snedkerarbejde