Cirkulationspumpe

= pumpe der cirkulerer varmt vand og varme rundt i et rørsystem, således at det er til rådighed tæt ved det sted,
hvor det skal forbruges

Cirkulationspumpe (Wikipedia)
Typisk ureguleret cirkulationspumpe.

En cirkulationspumpe er en pumpe som sørger for at vand – eller andre væsker – transporteres rundt i et rørsystem, eksempelvis et varmeanlæg med rør og radiatorer, som tilsammen opvarmer en bygning.

Cirkulationspumper fås i mange forskellige størrelser og funktionsprincipper, men alle typer har det til fælles at de skaber et tryk og et flow i rørsystemet. Pumpens størrelse afgøres af hvor stort tryk og hvor stort flow der er påkrævet for at løse den aktuelle opgave.

Den danskejede virksomhed Grundfos producerer omkring 50 % af verdens cirkulationspumper.