Brandcelle

= et rum, som er adskilt fra tilstødende rum eller bygninger ved bygningsdele og bygningskonstruktioner, som mindst svarer til BS-bygningsdel 60.