Brandbelastning

= er den samlede varmemængde målt i mega joule (måleenhed for brandmængde) pr. m’ gulv, der frigøres ved fuldstændig forbrænding af alt brændbart materiale, herunder lagervarer, inventar samt bygningskonstruktioner og bygningsmaterialer.