Bloktandsgesims

= en gesims under et let udkragende murparti. Den består af to skifter, hvor i løbere veksler med bindere. I skiftet under udkragningen krager løberne ud, medens binderne
imellem dem holdes i murflugten i den ikke udkragede mur. I næste skifte er det binderne, der krager ud, medens løberne bliver i murflugten