Blød bund

= lag i jorden, der ikke er bæredygtige. Inden fundering skal disse lag udskiftes eller der skal foretages fundering med pæle