BBR

= Bygnings- og boligregistret er et landsdækkende register med data om bygninger og boliger. BBR indeholder oplysninger om arealer, beliggenhed, anvendelse, vand- og afløbsforhold, materialer m.v. BBR bør afspejle de faktiske forhold, uanset om disse er godkendte

BBR (Wikipedia)

Bygnings- og Boligregistret (forkortet BBR) er et register, der indeholder oplysninger om ejendomme og bygninger i Danmark. Et af hovedformålene med registret var – og er stadig – at kunne give oplysninger til ejendomsvurderingsmyndigheden i forbindelse med ejendomsbeskatning. Registret blev oprettet 1977-1978. For den almindelige borger betød oprettelsen, at det ikke længere var nødvendigt at udfylde spørgeskemaer om boligforhold i forbindelse med folke- og boligtællinger.

BBR hører til de såkaldte Grunddata og det er planlagt af BBR's data gøres offentligt tilgængelig medio 2013.