Arbejdsbeskrivelse

= En arbejdsbeskrivelse gør rede for arbejdets omfang og indeholder krav til materialer, udførelse og kontrol. Den specificerer desuden, hvilke bygningsdele der skal bruges i arbejdet. Arbejdsbeskrivelserne udarbejdes under projekteringen