APP Projektoptimering

= Tillægsbetingelser for projektoptimering i bygge- og anlægsvirksomhed (APP Projektoptimering)

Udarbejdet med henblik på aftaler om entreprise i bygge- og anlægsvirksomhed med projektoptimering, eller med henblik på aftaler om teknisk rådgivning med projektoptimering, således at bestemmelserne supplerer eller fraviger AB 18 eller ABR18

Ved projektoptimering forstås entreprenørens gennemgang af det udbudte projekt med henblik på at fremkomme med forslag til optimering af projektet med hensyn til tid, pris og kvalitet, herunder forslag om alternative løsninger, materialer og byggeproces.

Se appendix her