APP Driftskrav

= Tillægsbetingelser for driftskrav i bygge- og anlægsvirksomhed (APP Driftskrav)

Udarbejdet med henblik på aftaler om entreprise i bygge- og anlægsvirksomhed med driftskrav, således at bestemmelserne supplerer eller fraviger AB 18

Ved driftskrav forstås krav til arbejdets driftsmæssige ydeevne efter aflevering og ibrugtagning, som ikke kan konstateres opfyldt ved afleveringen.

Se appendix her