Anverfer

= beslag, anbragt på en vinduesramme, der fastholder denne i lukket position til karmen